<!-- GA -->

Waktu Memasak

30 Menit

Pangasius Steak
Sajian

2 Porsi


562 views


Waktu Memasak

Otak-Otak Teriyaki
Sajian

2 Porsi


1205 views


Waktu Memasak

30 Menit

Shrimp Ball and Fish Ball with White Dashi Stocks
Sajian

2 Porsi


1027 views


Waktu Memasak

30 menit

Otak –otak  with Mushroom Sauce
Sajian

2 porsi


2480 views


Waktu Memasak

30 Menit

Baked Scallop with Mozarella
Sajian

5 Porsi


1318 views


Waktu Memasak

60 Menit

Pangasius Masak Kemangi
Sajian

5 Porsi


1515 views


Waktu Memasak

60 Menit

Pangasius Gulung Keju
Sajian

5 Porsi


945 views


Waktu Memasak

20 menit

Roti John Otak-Otak Singapore
Sajian

2 porsi


2853 views


Waktu Memasak

60 Menit

Sate Seafood with Garlic Sauce
Sajian

5 Porsi


1604 views